Podsumowanie działań Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 w 2023 roku

Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4, to jedno z trzech miejsc, które powstały trzy lata temu w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców. Pozostałe lokalizacje, to Akcelerator Kultury na ul. Nowy Świat 2a oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu na ul. Babina 1. Mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać z pomieszczeń i sprzętów, które oferują wszystkie te miejsca, aby móc bez ponoszenia dodatkowych kosztów spotykać się tam, realizować swoje pasje, prezentować dokonania oraz korzystać z wiedzy innych.

Dom Sąsiedzki podsumował swoje działania w roku 2023. Z wynikami tego podsumowania możecie zapoznać się TUTAJ.

Zdjęcie: Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4

Print Friendly, PDF & Email