Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany GPR

Zachęcamy do zapoznania się z informacją podsumowującą z konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, w której zawarto także wyniki opiniowania ww. projektu przez organy wymienione w ustawie o rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone były przez Biuro Rewitalizacji w różnych formach w okresie od 9 lutego do 15 marca 2024 r. Ich celem było zebranie uwag, opinii i propozycji do projektu zmiany GPR.

Informacja podsumowująca zawiera wszystkie zgłoszone podczas konsultacji uwagi wraz z ich rozpatrzeniem przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji!

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Print Friendly, PDF & Email