Panorama śródmieścia Kalisza. W centrum fotografii skupisko kamienic pokrytych pomarańczową dachówką. Wokół budynków zieleń drzew. Górna część fotografii przedstawia zachód słońca i chmury.

Po raz trzeci zmieniliśmy GPR

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Rada Miasta Kalisza uchwaliła zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

GPR jest najważniejszym dokumentem strategicznym odnoszącym się do działań rewitalizacyjnych prowadzonych w naszym mieście. Po raz pierwszy Program uchwalony został przez Radę Miasta Kalisza 21 sierpnia 2017 roku, a następnie zmieniony w marcu 2018 roku i w listopadzie 2021 roku.

Podstawą do aktualnej zmiany Programu był Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza przeprowadzona w 2023 roku, która wykazała, że część zapisów z dotychczas obowiązującego GPR uległa dezaktualizacji i należy dokonać niezbędnych modyfikacji.

Z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Kalisza można zapoznać się TUTAJ.

W ramach aktualizacji GPR zostały też dokonane zmiany w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zdjęcie panoramy śródmieścia Kalisza pochodzi z profilu Facebook – Kalisz by Drone.

Print Friendly, PDF & Email