Panorama ścisłego centrum Kalisza. Widoczne czerwone dachy kamienic i kościołów. Zwarta zabudowa okolona jest pasem zieleni.

Zmiany w uchwale o Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę* wprowadzającą zmiany w uchwale w sprawie ustanowenia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie BIP.

*UCHWAŁA NR III/39/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Print Friendly, PDF & Email