Rewitalizacja w Gdańsku i Gdyni – wizyta studyjna

W dniach 1-2 czerwca pracownicy Biura Rewitalizacji Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza wzięli udział w wizycie studyjnej w Gdańsku i Gdyni. W Gdańsku gospodarzem spotkania byli pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, którzy oprowadzili grupę po dwóch podobszarach rewitalizacji – Biskupiej Górce oraz Dolnym Mieście. Uczestnicy wizyty odwiedzili Dom Sąsiedzki prowadzony przez Stowarzyszenie WAGA oraz Inkubator Sąsiedzkiej Energii będący miejscem spotkań mieszkańców na Dolnym Mieście. Drugi dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Pracownicy Laboratorium przybliżyli ideę prowadzenia rewitalizacji w Gdyni, omówili problemy występujące na poszczególnych podobszarach oraz działania społeczne i inwestycje, które będą tam prowadzone. Uczestnicy wizyty mieli okazję zwiedzić dwa podobszary rewitalizacji – Chylonię oraz Pekin, gdzie koncentrują się problemy społeczne, w tym mieszkaniowe.

zdj. Halina Marcinkowska

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju, o przyznanie dotacji na „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

Print Friendly, PDF & Email