Informacja podsumowująca z przebiegu konsultacji społecznych projektu Gminnego programu rewitalizacji

Za nami kolejny etap prac nad opracowaniem najważniejszego dokumentu dotyczącego rewitalizacji  – Gminnego Programu Rewitalizacji. 18 maja upłynął termin składania uwag do projektu GPR, a dziś publikujemy Informację podsumowującą przebieg konsultacji. W konsultacjach wzięło udział kilkadziesiąt osób i podmiotów, które złożyły ponad 350 uwag. Dziękujemy wszystkim, którzy pochylili się nad tym dokumentem i zgłosili do niego swoje uwagi, opinie i ewentualne wnioski o zmiany. Jest to dla nas tym bardziej ważne, że dokument ten powinien jednoczyć jak największą liczbę interesariuszy.

Dziękujemy również członkom Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych, a także włączyli się w pomoc przy ich organizacji.

Wszystkie uwagi, opinie i propozycje zostały wnikliwie i szczegółowo przeanalizowane. Część z nich zostanie uwzględnione przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji. Natomiast część uwag, które dotyczą konkretnych rozwiązań, uwzględnimy na etapie wdrażania programu.

Z Informacją podsumowującą z przebiegu konsultacji społecznych mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Print Friendly, PDF & Email