Uczyliśmy się od Łodzi – wizyta studyjna

W dniu 8 czerwca odbyła się wizyta studyjna w Łodzi, w ramach której pracownicy Biura Rewitalizacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji odwiedzili Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi oraz zwiedzili Księży Młyn. Spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi poprowadziła Ewa Grabarczyk – Kierownik Oddziału ds. Społeczno-Gospodarczych. Opowiedziała o prowadzonych i planowanych działaniach, zasadach funkcjonowania Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz rozwiązaniach w zakresie mieszkalnictwa. Kolejnym punktem była wizyta na Księżym Młynie, w ramach której Arkadiusz Bogusławski – Kierownik projektu opowiedział o historii tego miejsca oraz realizowanych pracach, głównie w kontekście remontów zabytków oraz rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa.

zdj. Halina Marcinkowska

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju, o przyznanie dotacji na „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

Print Friendly, PDF & Email