Wspólne działania promocyjne z przedsiębiorcami

24 lipca odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami ze Śródmieścia. W spotkaniu wzięło udział 20 osób, dyskutowano głównie o:

  • planach związanych z przebudową Głównego Rynku, deptaka oraz planowanej lokalizacji parkingów buforowych;
  • działaniach, które będą realizowane wspólnie z przedsiębiorcami, w celu promocji ich działalności.

Po dyskusji przeprowadzono warsztat, podczas którego uczestnicy uszczegółowili propozycje działań promocyjnych, które prowadzone będą w Śródmieściu oraz wskazali na nowe pomysły do realizacji.

 

Print Friendly, PDF & Email