Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kalisza uchwalony!

W dniu 27 lipca 2017 r. na Nadzwyczajnej Sesji, Rada Miejska Kalisza uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kalisza. Uchwała przeszła większością głosów w stosunku 18 głosów za i 5 głosów wstrzymujących się.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza otwiera szerszą drogę dla inwestycji i działań, które będą mogły przyczynić się do odnowy i poprawy jakości życia mieszkańców Śródmieścia i jego okolic.

 

Print Friendly, PDF & Email