Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Po uchwaleniu przez Radę Miejską Kalisza w dniu 27 lipca 2017 r., Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwo Wielkopolskiego w celu weryfikacji jego zgodności z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz wpisania tego programu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Wpis do prowadzonego przez Urząd Marszałkowski wykazu umożliwia ubieganie się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na projekty wpisane do GPR Miasta Kalisza.

Pismo potwierdzające wpis GPR Miasta Kalisza do wykazu

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Print Friendly, PDF & Email