Rewaloryzacja Parku Miejskiego – umowa na projekt podpisana

Do końca lutego 2018 roku ma powstać całość projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego. Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą zadania.

Przygotowanie projektu będzie przebiegało etapami. Całość ma być gotowa w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dokument ma uwzględnić m.in. nowo projektowane obiekty – oranżerię i Domek Szwajcarski, a także górkę odkrywców, czy małą architekturę. Nowe oblicze zyska Pagoda. Pojawią się także ciągi komunikacyjne wyznaczone w oparciu o wytyczne konserwatora zabytków. – Za pół roku poznamy pełną koncepcję rewaloryzacji parku – mówi wiceprezydent Barbara Gmerek, która wczoraj, w imieniu prezydenta Grzegorza Sapińskiego, podpisała umowę z wykonawcą zadania. – Cieszę się, bo to kolejny bardzo ważny krok w stronę rewitalizacji jednego z najpiękniejszych i najstarszych polskich parków.

Projekt wykona Konsorcjum Firm: Firma Handlowa MG-Maria Gulczyńska z Kalisza oraz Łukasz Szleper LSPROJEKT z Wrocławia. Całkowita wartość zadania to 395.000,00 zł brutto.

Tekst: Tomasz Staszczyk. Zdjęcie: Szymon Ratajczyk

Print Friendly, PDF & Email