Komitet Rewitalizacji ocenił projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018 r.

Komitet Rewitalizacji przedstawił opinie na temat projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018 r.

Gremium oceniało projekty dotyczące obszaru rewitalizacji. Pozytywnie z zastrzeżeniami zostały ocenione projekty: nr 8 – Pomnik Klaudiusza Ptolemeusza, 30 – Pomnik Bolesława Pobożnego i 5 – Pomnik Józefa Piłsudskiego. Negatywnie odniesiono się do dwóch projektów: 6 – Kaliskie Mini Zoo i 26 – Lokalne Ule Miejskie. W pozostałych przypadkach Komitet zarekomendował zbadanie projektów pod względem zgodności z regulaminem.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego zostanie przeprowadzone w dniach 1-29 września, a lista zadań przeznaczonych do realizacji zostanie opublikowana do 31 października 2017 r.

Stanowisko Komitetu Rewitalizacji

Print Friendly, PDF & Email