Komitet ocenił projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

W czwartek 8 lutego 2018 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Podczas spotkania członkowie Komitetu obradowali nad projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Po zapoznaniu się ze zmianami, jakie zaszły w dokumencie oraz wynikami konsultacji społecznych Komitet większością głosów pozytywnie zaopiniował projekt zmiany GPR.

Na przełomie lutego i marca projekt uchwały w sprawie zmiany GPR zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Kalisza. Podjęcie uchwały będzie ostatnim etapem procedury, która umożliwi wpis dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego, co z kolei pozwoli na skuteczne ubieganie się o środki w ogłoszonych konkursach na rewitalizację w ramach WRPO 2014+.

Z prezentacją ze spotkania można zapoznać się tutaj.

Print Friendly, PDF & Email