Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały Program

W dniu 27 lutego na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta Kalisza radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Już na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta dokument ten zostanie poddany głosowaniu.

Przypomnijmy, że do tej pory projekt zmiany przeszedł wszystkie etapy przewidziane w ustawie, łącznie z konsultacjami społecznymi oraz opiniowaniem przez właściwe jednostki.

Z prezentacją z posiedzenia komisji można zapoznać się tutaj.

Print Friendly, PDF & Email