Przebudowa Głównego Rynku coraz bliżej!

7 marca 2018 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy przebudowy Głównego Rynku. Do dnia 27 marca potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty. Z całą dokumentacją przetargową tego przedsięwzięcia można zapoznać się na stronie www.bip.kalisz.pl.

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy, a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż do dnia 31 października 2018 r., jednak może się zakończyć wcześniej, ponieważ termin zakończenia realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Obecny układ Głównego Rynku powstał w latach 1919-1933, zaś w latach 70-tych dokonano przebudowy jego nawierzchni. Przygotowanie obecnego projektu zostało poprzedzone badaniami archeologicznymi w latach 2016-2017.

Print Friendly, PDF & Email