Ustanowienie specjalnej strefy rewitalizacji – Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę

W czwartek 24 maja 2018 roku Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza. Podczas głosowania wszyscy obecni radni poparli ideę utworzenia strefy. Z uchwałą można zapoznać się TUTAJ.

Przypominamy, że jest to akt prawny, który wynika z Ustawy o rewitalizacji i jest przyjmowany w celu usprawnienia realizacji działań rewitalizacyjnych. Ze szczegółami dotyczącymi możliwych narzędzi oraz skutków ustanowienia SSR można zapoznać się TUTAJ. Przyjęcie tej uchwały zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, z wynikami których można się zapoznać TUTAJ.

SSR będzie obowiązywać przez 10 lat od momentu wejścia w życie, czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Print Friendly, PDF & Email