Projekt rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu

W lipcu 2018 roku zakończono proces przygotowania dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Miejskiego. Poniżej przedstawiamy całą dokumentację tego przedsięwzięcia.