Zaproszenie na pierwsze w 2019 r. posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Pierwsze w tym roku, a już dziesiąte z kolei, posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza odbędzie się w czwartek 21 lutego o godz. 17.00 w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza.

Program posiedzenia:

 1. Kwestia projektu zmiany uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 2. Wystąpienie Macieja Błachowicza pt. „Problematyka remontów zabytkowych kamienic miejskich”
 3. Wniosek o poparcie przez Komitet działań Prezydenta zmierzających do ogłoszenia konkursu architektonicznego a następnie odnowienia przestrzeni Głównego Rynku, ul. Kanonickiej i Nowego Rynku.
 4. Wniosek o poparcie przez komitet planu PWSZ przejęcia budynku po NBP.
 5. Wniosek o wspólne zapoznanie się z problemami wyremontowanych budynków przy ulicy Piskorzewskiej i Grodzkiej w trakcie przyszłego posiedzenia komitetu. (Posiedzenie wyjściowe ze sporządzeniem protokołu) Zaproszenie do udziału w tym posiedzeniu Prezydenta Kalisza.
 6. Wniosek o wspólne zapoznanie się z problemami budynków przy ulicy Ciasnej, Chopina (Posiedzenie wyjściowe ze sporządzeniem protokołu) Zaproszenie do udziału w tym posiedzeniu Prezydenta.
 7. Wniosek o zwiększenie środków na sprzątanie i utrzymanie miasta w czystości na rok budżetowy 2020. Dokonanie oceny czystości miasta przez komitet.
 8. Wniosek o zwiększenie środków na remonty kamienic – w roku budżetowym 2019 MZBM ma w planach remonty tylko dwóch kamienic.
 9. Wniosek Komitetu o wyburzenie podestu przy byłym Domu Towarowym lub wprowadzeniu obok podestu chodnika, tak aby piesi (np. inwalidzi, matki z wózkami) nie musieli wchodzić po schodach
 10. Wniosek o dokończenie renowacji mostu kamiennego oraz podjęcia przez Prezydenta miasta starań aby Państwowe Gospodarstwo Wodne dokonało wyczyszczenia dna rzeki Prosny w okolicach mostu kamiennego.
 11. Wniosek o zwiększenie ilości ławek na terenie starówki – m.in. na terenie Rozmarku.
 12. Wniosek o nowe nasadzenia drzew m.in w miejsce usuniętych na Rozmarku i w alei Wolności.
 13. Wniosek o naprawę murku oporowego przy Prośnie w okolicach Cafe Calisia.
 14. Wniosek o renowację metalowej barierki przy rzece koło teatru.
 15. Skierowanie do Pana Prezydenta zapytania w kwestii przyszłości odkrytego na Głównym Rynku obiektu archeologicznego. Wniosek o Przygotowanie Przez Prezydium Komitetu Pisma do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu wskazującego na poparcie przez Komitet pomysłu rezygnacji z eksponowania tego obiektu.
 16. Wniosek o umieszczanie na drzewach zaplanowanych do wycinki a rosnących na terenach miejskich oznaczenia (informacji) o konieczności jego wycinki z podaniem przyczyny. (Z wykluczeniem sytuacji szybkiej potrzeby wycinki drzewa stwarzającego zagrożenie)
 17. Wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawami rewitalizacji w naszym mieście!

Print Friendly, PDF & Email