Konkurs architektoniczny– MAPA WRAŻEŃ

Konkurs architektoniczny „Mapa wrażeń” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich.

„Zadaniem konkursowym jest wykonanie Mapy Wrażeń najbliższej okolicy – miasta, dzielnicy, osiedla, wsi czy osady opartej na waszym odczuwaniu przestrzeni. U różnych odbiorców ta sama przestrzeń lub to samo miejsce może wzbudzić odmienne emocje i wrażenia w zależności od tego, jakich doświadczeń doznali w tej przestrzeni. Wszystkie emocje możemy nazwać i nadać im odpowiedni kolor.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich:
• Grupa wiekowa 12-15 lat (szkoła podstawowa)
• Grupa wiekowa 15-19 lat (szkoła średnia)

Prace można nadsyłać do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 14:00, a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali, połączonej z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Organizatora.”

Przewidziano dwie nagrody po 5 tyś. zł i dwa wyróżnienia po 2 tyś. zł. 

Organizatorem Konkursu jest Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej szczegółów tj. regulamin, formularz zgłoszenia, oświadczenie można znaleźć na stronie: https://www.warsztatarchitekta.pl/konkurs-mapa-wrazen

Print Friendly, PDF & Email