X posiedzenie Komitetu Rewitalizacji za nami

Podczas pierwszego w 2019 r. posiedzenia członkowie Komitetu Rewitalizacji pozytywnie zaopiniowali zmiany w w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Potrzeba zmian wynikała z uwag wniesionych przez RIO.

Pozytywne stanowisko zapadło też w sprawie projektu uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu.

Komitet przyjął również szereg wniosków związanych z koniecznością podjęcia działań na obszarze rewitalizacji. W obrębie zainteresowań Komitetu znalazły się mi.in.: sprawy związane z planowanymi projektami inwestycyjnymi, zielenią miejską, oczyszczaniem miasta, oraz nadzorem nad inwestycjami już zrealizowanymi w obszarze rewitalizacji,

Ze szczegółami można się będzie zapoznać w protokole z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji, który już wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie w zakładce Komitet Rewitalizacji/Posiedzenia/Posiedzenie X.

Print Friendly, PDF & Email