Opracowanie historyczne rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą w zakresie historii rejonu ulic Podgórze i Wojciecha Jabłkowskiego w Kaliszu. Opracowanie zawierająca między innymi opis historii tego obszaru oraz ocenę walorów urbanistyczno-architektonicznych tego zespołu przestrzennego.

Autorem opracowania jest Pan Makary Górzyński, historyk architektury, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historii Sztuki). Autor pod opieką prof. Barbary Arciszewskiej zrealizował m.in. projekt badawczy “Architektura I urbanistyka Kalisza przełomu XIX/XX wieku w kontekście procesów nowoczesności. Społeczeństwo, miasto, przyszłość”.

Opracowanie zostało przygotowane na potrzeby sporządzenia Miejscowego planu rewitalizacji rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze. Z opracowaniem można zapoznać się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email