Konsultacje miejscowego planu z dofinansowaniem

Miasto Kalisz przystąpiło do udziału w projekcie pod nazwą Przestrzeń gminna – lokalna wartość, realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich z Warszawy . W dniu 29 maja 2019 r. podpisano umowę w tej sprawie.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Miasto Kalisz na realizacje poszerzonych konsultacji społecznych miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze” otrzymało 50.000,00 zł (z czego 42.140,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a 7.860,00 zł to dotacja z Budżetu Państwa).

W ramach tej kwoty przeprowadzone zostaną konsultacje w zakresie większym niż przewiduje to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie konsultacji przewidziano między innymi: spacer badawczy, geoankietę czy warsztaty z mieszkańcami. Ponadto w tej kwocie zawarte jest również przygotowanie urzędu do konsultacji, w szczególności opracowanie analiz eksperckich i przygotowanie makiety obszaru.

Obszar opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze”

Ze szczegółami dotyczącymi konsultacji będzie można zapoznać się na specjalnej podstronie, która powstanie na naszej stronie www.rewitalizacjakalisz.pl

Zachęcamy do wzięcia udziały w konsultacjach oraz śledzenia informacji na temat przygotowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze”.

Grant pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Print Friendly, PDF & Email