Raport z diagnozy społecznej w rejonie ulic Podgórze – Jabłkowskiego już gotowy

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi wnioskami oraz z pełną wersją raportu, które będą podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4.

Diagnozę społeczną na zlecenie Miasta Kalisza przeprowadziła Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, przy pomocy Stowarzyszenia Multi.Art, Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kaliszu.

Z diagnozą można zapoznać się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email