Zarządzenie ws. konsultacji społecznych

27 czerwca 2019 roku Prezydent Miasta Kalisza podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 października 2019 r. w następujących formach:

  • zbierania wniosków do planu poprzez geoankietę, która zostanie udostępniona w dniach 8 lipca – 31 sierpnia 2019 r. Odnośnik do geoankiety zostanie podany na stronie www.rewitalizacjakalisz.pl,
  • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
  • spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-19:00. Zbiórka osób zainteresowanych przy budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
  • otwartego spotkania podsumowującego część diagnostyczną, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
  • warsztatu projektowego z wykorzystaniem map oraz makiety, który odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-20:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1.
  • otwartego spotkania podsumowującego przeprowadzone konsultacje, które odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1.

Wszelkie informacje na temat konsultacji można uzyskać:

  1. bezpośrednio w Biurze Rewitalizacji – znajdującym się w ratuszu przy Głównym Rynku 20 (parter, pokój nr 11), w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30,
  2. telefonicznie pod numerem (62) 765 43 68 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30
  3. poprzez e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl.

Link do Zarządzenia nr 332/2019 Prezydenta Miasta Kalisza.

Print Friendly, PDF & Email