Dotacje w specjalnej strefie rewitalizacji – beneficjenci rozpoczęli prace

Po podpisaniu umów o udzielenie dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji przyszła pora na zasadniczy etap procesu, czyli prace budowlane.

Kolejni wnioskodawcy rozpoczynają proces modernizacji swoich nieruchomości. W zakresie prac znajdą się  m.in. na remonty dachów, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remonty części wspólnych budynków położonych w obszarze śródmiejskim.

Przypomnijmy, że dotacje przyznane zostały dla właścicieli następujących nieruchomości:

 • Św. Stanisława 2 – do wysokości 159.022,16 zł na wykonanie remontu z kolorystyką elewacji budynków biurowo-usługowych, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 501.531,44 zł,
 • Główny Rynek 10 – do wysokości 65.317,17 zł na wykonanie remontu dachu, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 206.340,77 zł,
 • A. Chodyńskiego 3 – do wysokości 9.017,00 zł na wykonanie remontu dachu, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 56.358,57 zł,
 • Zamkowa 4 – do wysokości 35.000,00 zł na wykonanie remontu dachu, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 70.000,00 zł,
 • Babina 3 – do wysokości 129.900,71 zł na odtworzenie okien, odnowienie elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie drzwi zewnętrznych oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 260.997,68 zł,
 • Piskorzewska 6 – do wysokości 8.160,37 zł na wymianę okien i remont drzwi, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 16.320,75 zł,
 • Mariańska 1 – do wysokości 100.000,00 zł na wykonanie remontu dachu, renowację i malowanie elewacji, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 221.343,42 zł;
 • Babina 1 – do wysokości 205.000,00 zł na wykonanie remontu dachu, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 948.835,56 zł,
 • Wał Staromiejski 18 – do wysokości 31.482,00 zł na wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej z nową kolorystyką, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 98.644,92 zł,
 • Franciszkańska 2 – do wysokości 13.000,00 zł na wykonanie remontu klatki schodowej, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 26.046,11 zł,
 • Pułaskiego 13 – do wysokości 20.422,00 zł na wymianę stolarki okiennej, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 81.715,00 zł,
 • Śródmiejska 27 – do wysokości 223.678,59 zł na wykonanie remontu dachu oraz rekonstrukcję detalu architektonicznego na attyce w elewacji frontowej, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 572.835,48

Szczegółowe informacje dotyczące przyznanych dotacji są dostępne na w uchwale Rady Miasta z dnia 25 kwietnia, oraz w uchwałach zmieniających: z dnia 14 maja oraz 27 czerwca.