Po spotkaniu Komitetu

W czwartek 19 września odbyło się XII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Podczas spotkania członkowie Komitetu oraz przybyli gości mogli zapoznać się z planami inwestycyjnymi Miasta, które przedstawił Marcin Cieloszyk , Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza.

Dyskutowano też nad stanowiskiem Komitetu Rewitalizacji dotyczącym zwiększenia kwoty przeznaczonej na dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Kierownik Biura Rewitalizacji, Izabela Grześkiewicz przedstawiła zebranym działania prowadzone na obszarze rewitalizacji.

Na koniec członkowie Komitetu omówili kwestie związane z dalszym funkcjonowaniem Komitetu Rewitalizacji.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 21 listopada (czwartek) 2019 r. na godz. 16.30.

Print Friendly, PDF & Email