Po II Ogólnopolskim Forum Komitetów Rewitalizacji

W sobotę 19 października odbyło się II Ogólnopolskie Forum Komitetów Rewitalizacji, które zorganizowało Miasto Włocławek, uczestnik projektu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Gospodarzami spotkania byli: Pani dr Barbara Moraczewska – Wiceprezydent Miasta Włocławka i jednocześnie Pełnomocnik Prezydent ds. Rewitalizacji oraz Pan Jarosław Hupało – Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji we Włocławku.

Podobnie jak pierwsze spotkanie tego cyklu, które odbyło się w Łodzi w kwietniu br., tak i to we Włocławku skupiło się na roli, jaką powinien odgrywać Komitet Rewitalizacji na poszczególnych etapach procesu rewitalizacji. W dyskusji na ten temat wzięli udział członkowie komitetów z: Włocławka, Leszna, Torunia, Gdyni, Łodzi, Warszawy i Kalisza. Nasz Komitet reprezentowała Iza Grześkiewicz. I podobnie jak poprzednio i tym razem także nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi na tak postawioną kwestię. Doświadczenia wszystkich komitetów są podobne, na posiedzeniach bardzo często dochodzi do wymiany różnych stanowisk, opinii i poglądów. Wszak w komitetach reprezentowane są interesy różnych grup społecznych, zawodowych czy innych i bardzo trudno wypracować jednolite stanowiska.

Przy okazji Forum Miasto Włocławek pochwaliło się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z rewitalizacji i planami na przyszłość. Na szczególną uwagę zasługują ciekawe rozwiązania dotyczące dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, preferujące inwestorów, którzy decydują się na kompleksowe modernizacje swoich obiektów w ciągu jednego roku. Ciekawe są również doświadczenia Włocławka w zakresie promocji podmiotów gospodarczych – miejski konkurs na markowy lokal śródmieścia oraz doświadczenia kawiarni obywatelskiej „ŚRÓDMIEŚCIE CAFE”, która pełni w obszarze rewitalizacji podobną rolę do tej, którą będzie pełnił w naszym mieście DOM SĄSIEDZKI na Podgórzu.

Na zakończenie obrad gospodarze zaprosili uczestników Forum na spacer po swoim obszarze rewitalizacji. Podczas spaceru odwiedzono kawiarnię obywatelską oraz dokonano przeglądu kamienic remontowanych ze środków miejskich dotacji. Uczestnicy przespacerowali się także malowniczymi bulwarami nad Wisłą, a całą wycieczkę zakończono wspólną fotografią na ulicy 3 Maja, która w przyszłości ma stać się woonerfem podobnie jak nasza Zamkowa i Śródmiejska.

Była to bardzo udana sobota. Żałujcie, że Was tam nie było.