Zapraszamy na spacer w ramach konsultacji

Zapraszamy na kolejną odsłonę konsultacji społecznych Jabłkowskiego-Podgórze. We wtorek 3 września o godzinie 17:00 przy budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 2-4 rozpocznie się spacer badawczy.

W ramach spaceru przejdziemy ulicami Jabłkowskiego oraz Podgórze i rozmawiać będziemy o poszczególnych miejscach oraz o tematach ważnych dla lokalnej społeczności.

Zapraszamy!Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Print Friendly, PDF & Email