UWAGA – ZAŚWIADCZENIE O LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Aby uzyskać zaświadczenie o rewitalizacji należy wypełnić wniosek.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl (oryginał prosimy wysłać poczta tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz).

Wnioski można też pobrać i złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a lub na portierni w ratuszu Główny Rynek 20.

Zaświadczenie można odebrać w ratuszu lub zostanie ono wysłane na adres podany przez Wnioskodawcę na formularzu.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rewitalizacji pod nr tel. (62) 7654 368 .

wniosek do pobrania

Rachunek bankowy na jaki należy dokonywać opłaty za pełnomocnictwo w przypadku jeśli składający wniosek jest pełnomocnikiem właściciela.

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Poniżej możesz sprawdzić czy Twoja nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Specjalna Strefa Rewitalizacji = obszar rewitalizacji)

Print Friendly, PDF & Email