Jakie pomysły zgłosili kaliszanie do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji?

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zgłoszonych w ramach I naboru.

I nabór został przeprowadzony w dniach od 18 października do 14 listopada 2016 r. Jego celem było poznanie propozycji na temat działań, które należy przeprowadzić na obszarze rewitalizacji Kalisza, by został on wyprowadzony ze stanu kryzysowego. Pomysły powinny odpowiadać na problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe lub techniczne, które występują w Śródmieściu i okolicach.

W ramach I naboru wpłynęło 106 pomysłów.

Propozycje staną się podstawą warsztatu, który zostanie przeprowadzony przez ekspertów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 13 lutego 2017 roku. Uczestnicy warsztatu, wspólnie z ekspertami, zarekomendują pomysły zbieżne z wypracowaną wizją obszaru rewitalizacji, które następnie zostaną uszczegółowione i jako przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji.

W dniach 17 – 31 stycznia 2017 r. przeprowadzony zostanie II nabór, którego celem będzie uzupełnienie zebranych pomysłów o kolejne propozycje, które odpowiadać będą na problemy wskazane w pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizacji.

Katalog pomysłów dostępny jest także tutaj.

Print Friendly, PDF & Email