Będziemy testować rozwiązania smart

Miasto Kalisz jest partnerem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition SPROUT”. Projekt jest realizowany przez konsorcjum instytucji z następujących krajów: Hiszpania, Włochy, Polska, Węgry, Izrael i Chiny. W Kaliszu zorganizowany zostanie pilotaż, który będzie przygotowany i przeprowadzony przez instytucję badawczą – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania.

Celem pilotażu w Kaliszu będzie zbadanie przepływów towarowych oraz sposobów zarządzania tymi przepływami, wyznaczone zostaną optymalne miejsca załadunku i rozładunku w centrum miasta. Zarządzanie przepływami obywać się będzie w oparciu o zbudowaną sieć sensoryczną (tzw infrastrukturę IoT), która będzie gromadziła dane w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zostanie stworzona aplikacja pozwalającą na planowanie, rezerwowanie i dokonywanie opłat związanych z parkowaniem w obszarach miejskich.

Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie możliwych scenariuszy rozwoju mobilności miejskiej w poszczególnych miastach. 16 stycznia odbył się warsztat projektowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych grup interesariuszy. W ramach warsztatu uczestnicy próbowali wypracować jak może w przyszłości wyglądać mobilność w Kaliszu w kontekście niektórych ogólnych zjawisk – takich jak zmian klimatu, zmian demograficznych.

W marcu przeprowadzone zostały ankiety wśród przedsiębiorców w centrum Kalisza, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy testowaniu tego rozwiązania. Na podstawie wyników opracowano wstępną mapę rozlokowania miejsc postojowych dla dostaw.

Obecnie trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów projektu. Przygotowany i przeprowadzony zostanie prototyp, który może pozwolić w przyszłości lepiej zarządzać dostawami w centrum miasta. Prototyp będzie wykorzystywać technologię internetu rzeczy (IoT) do rezerwacji miejsc postojowych na potrzeby dostaw towarów.

Print Friendly, PDF & Email