Odbyło się XIV posiedzenie komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

W czwartek 14 maja 2020 roku odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Było to posiedzenie wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze odbyło się w nowym uzupełnionym składzie Komitetu. Po drugie, było to pierwsze w historii Komitetu posiedzenie w trybie zdalnym w formie telekonferencji. Taka forma spotkania została wymuszona istniejącym stanem zagrożenia epidemiologicznego.

Członkowie Komitetu obradowali według 8-punktowego programu:

  1. Rozpoczęcie Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji,
  2. Omówienie zmiany uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
  3. Bieżąca informacja na temat przyznanych dotacji i inwestycji w obszarze rewitalizacji,
  4. Informacja o monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji,
  5. Projekt stanowiska dotyczący przestrzegania regulaminu Komitetu Rewitalizacji w zakresie opiniowania zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza oraz uchwał Rady Miasta Kalisza,
  6. Projekt stanowiska dotyczący dokonania korekty we fragmencie projektu przebudowy Plantów Miejskich, tj. otoczenia pomnika Asnyka,
  7. Projekt stanowiska w sprawie uruchomienia procedury wykreślenia studni/rząpi z rejestru zabytków,
  8. Wolne głosy i wnioski. 

Podczas posiedzenia Komitetu Rewitalizacji zostały przyjęte dwa stanowiska:

Stanowisko nr 1 pozytywnie opiniujące projekt zmiany uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Stanowisko nr 2 w sprawie uruchomienia procedury wykreślenia studni/rząpi z rejestru zabytków.

Następne spotkanie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza będzie miało miejsce już w czerwcu i również planowane jest w formie zdalnej.

Print Friendly, PDF & Email