Już wkrótce poznamy najlepsze koncepcje na zagospodarowanie Złotego Rogu

Zbliżamy się do finału otwartego studenckiego konkursu urbanistycznego na opracowanie projektu konkursowego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”. Zakres projektu obejmuje: cypel (u zbiegu rzeki i kanału), „Złoty Róg” wraz z fragmentem bulwaru przy Alei Wolności na odcinku od mostu Aleksandryjskiego do mostu Trybunalskiego oraz dalszy odcinek Alei Wolności od mostu Trybunalskiego do Placu Bogusławskiego. Przy czym szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu dotyczyć ma jedynie Złotego Rogu i fragmentu bulwaru natomiast w pozostałym zakresie oczekiwany jest jedynie ogólny program urbanistyczny.

Konkurs jest realizowany przy współpracy Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej w Poznaniu i skierowany jest do wszystkich studentów Wydziału Architektury poznańskiej uczelni. Umowa w tej sprawie została podpisana 1 czerwca, choć prace konkursowe przygotowywane są przez studentów od początku semestru w Zakładzie Urbanistyki WAPP pod kierunkiem:

 • dra hab. inż. arch. Roberta Asta, prof. PP – Kierownika Zakładu
 • dra inż. arch. Krzysztofa Borowskiego – Kierownika Projektu
 • dra hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego,
 • dra inż. arch. Waldemara Szeszułę,
 • dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego,
 • dra inż. arch. Rafała Graczyka,
 • dra inż. arch. Bartosza Kaźmierczaka
 • mgra inż. arch. Michała Marmura.

Ze względu na panującą pandemię Konkurs przebiega w nieco innej formule niż dotychczasowe konkursy tego typu. Prace składane będą bowiem jedynie w wersji elektronicznej. Termin nadsyłania prac upływa 18 czerwca o godz. 23:59.

Prace zostaną poddane wstępnej selekcji przez Architektów z Politechniki Poznańskiej, a kompletne prace zostaną zaprezentowane jury konkursowemu, które w dniu 24 czerwca podczas obrad w Kaliszu wybierze najlepsze projekty konkursowe.

W skład jury wchodzą przedstawiciele Politechniki Poznańskiej oraz Miasta Kalisza:

 • dr hab. inż. arch. Robert Ast, profesor PP – Przewodniczący,
 • dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski,
 • dr inż. arch. Rafał Graczyk
 • dr inż. arch. Krzysztof Borowski – Sekretarz Konkursu
 • Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowki,
 • Agnieszka Wypych – zastępca Naczelnika Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury
 • dr Izabela Rącka – zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25 czerwca na stronach internetowych Organizatorów – Miasta Kalisz oraz Politechniki Poznańskiej. W tym dniu zostanie także udostępniona na stronie internetowej Miasta Kalisz wystawa nagrodzonych projektów konkursowych oraz innych wytypowanych przez jury konkursowe prac.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne dla autorów najlepszych prac, których łączna kwota wyniesie 7.000,00 zł., w tym:

 • I nagroda 3 000,00 zł.
 • II nagroda 2 000,00 zł.
 • III nagroda 1 000,00 zł.
 • 2 równorzędne wyróżnienia po 500,00 zł. każde.
  Jury konkursowe ma możliwość dokonania innego podziału nagród i wyróżnień.

Prace konkursowe stanowić będą podstawę dla przyszłego zagospodarowania Złotego Rogu. To na ich podstawie powstanie dokumentacja projektowa, bowiem Miasto ma zagwarantowane majątkowe prawa autorskie, w tym także prawa zależne, do wszystkich zgłoszonych na Konkurs opracowań.

Regulamin KONKURSU wraz z załącznikami dostępny TUTAJ