Oceniliśmy aktualność Gminnego Programu Rewitalizacji

Informujemy, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) przeprowadzona została ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ocena została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Wszelkie uwagi i opinie do ogłoszonego dokumentu należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl, w terminie do dnia 31 lipca 2020r.

OGŁOSZENIE – PREZYDENTA MIASTA KALISZA Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) zawiadamia o przygotowaniu Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Stanowisko nr 03/2020 Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 roku.

OCENA AKTUALNOŚCI I STOPNIA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KALISZA wg stanu na 31.12.2019r.