XVI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji za nami

W dniu 16 września 2020 r. odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Miało ono charakter otwarty i każdy zainteresowany mógł wziąć w nim udział w formule on-line.

Podczas posiedzenia dokonano wyboru nowego Prezydium Komitetu. Przewodniczącą została pani Izabelą Rącka, pierwszym wiceprzewodniczącym pan Adam Plichta, drugim przewodniczącym pan Andrzej Górski.

W drugiej części posiedzenia arch. Roman Rutkowski zaprezentował pokonkursową koncepcję zagospodarowania Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej. Przedstawiono również trzy koncepcje oświetlenia starówki Kalisza przygotowane przez firmę Studio DL, które będą mogły być wykorzystane w docelowym projekcie oświetlenia ulic w centrum miasta.

Po prezentacjach zarówno członkowie Komitetu, jak i inne osoby, które mogły brać udział w spotkaniu w formule online, zadawali prelegentom pytania do przestawionych projektów.

Print Friendly, PDF & Email