Na Podgórzu powstał pierwszy w naszym mieście ogród deszczowy w gruncie

Naturalną kompozycję, która powstała na Podgórzu przy budynku nr 6 tworzą rośliny, kamienie, wyściółka dekoracyjna oraz instalacja podziemna. Ogród został utworzony na niewielkim fragmencie terenu wokół rosnącego tu wiązu. Drzewo to jest jedynym pomnikiem przyrody znajdującym się na tym obszarze.

Nadchodzą duże zmiany na obszarze Jabłkowskiego-Podgórze

Ogród deszczowy jest elementem prototypowania, które przeprowadzamy w ramach przygotowań do realizacji miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Dzięki powstałemu fragmentowi uporządkowanej zieleni będziemy mieć możliwość obserwowania reakcji mieszkańców na tak zaaranżowaną przestrzeń. Chcemy poznać ich opinie i spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące tego typu rozwiązań.

Projekt ten ma też za zadanie zasygnalizować o nadchodzących dużych zmianach na tym obszarze. Chcemy, aby mieszkańcy i użytkownicy tego obszaru zaczęli postrzegać go, jako przestrzeń o wielkim potencjale. Wprowadzając rozwiązanie unikatowe na skalę całego miasta zachęcamy równocześnie do odwiedzania i oglądania nowatorskich zielonych rozwiązań, które powstały właśnie tu – na Podgórzu.

Wykonawcą zadania zleconego przez Miasto jest firma BUDWIM, która znaczną część prac związanych z powstaniem ogrodu finansuje we własnym zakresie.

Czym są ogrody deszczowe?

Ogród deszczowy jest rozwiązaniem pozwalającym zatrzymywać część wód opadowych, które w przestrzeni miejskiej zwykle są odprowadzane systemem kanalizacji podziemnej do rzek lub innych naturalnych odbiorników. Dzięki zatrzymywaniu deszczówki przed ujęciem jej w zamknięte systemy kanalizacyjne udostępniamy te zasoby roślinom.

Ogród deszczowy może również wpłynąć na zmniejszenie fali wezbraniowej podczas silnych opadów. Zmniejszając prędkość z jaką deszczówka zebrana (np. z dachu) zostaje wprowadzona do gruntu, zmniejsza się równocześnie obciążenie kanalizacji deszczowej. Prowadzi to do ograniczenia przeciążenia sieci kanalizacyjnej i stanowi rozwiązanie dla coraz to częściej występujących podtopień wynikających z chwilowej niedrożności systemu kanalizacyjnego.

Ponadto ogród deszczowy przyczynia się też do oczyszczania wód opadowych zarówno bezpośrednio w trakcie trwających opadów jak również wtórnie przez oddziaływanie roślin zastosowanych w ogrodzie.

Ogród deszczowy ma również pewien aspekt wygody eksploatacyjnej. Inaczej niż w przypadku zbiorników na deszczówkę, nie wymaga dystrybuowania tej wody, gdyż cała pojemność retencyjna ogrodu jest dostępna bezpośrednio dla roślin.

*Autorem informacji o ogrodach deszczowych jest Tomasz Wysogląd.