Członkowie Komitetu Rewitalizacji oglądali nowe inwestycje

Prezydent Krystian Kinastowski zaprosił członków Komitetu Rewitalizacji  do wspólnego spaceru zmodernizowanymi ulicami: Śródmiejską, Zamkową i Piskorzewską. Spotkanie to miało na celu umożliwienie zgłoszenia przed ostatecznym odbiorem robót ewentualnych uwag.

W trakcie spaceru jego uczestnikom towarzyszyli wykonawcy, inspektorzy i pracownicy merytoryczni wydziałów Urzędu Miasta, którzy na bieżąco odnosili się do zgłaszanych uwag. Pan Prezydent zaproponował uczestnikom spotkania dodatkowo przejście przez teren Plant Miejskich, gdzie również trwają prace inwestycyjne. I tutaj członkowie Komitetu mogli uzyskać odpowiedzi na zadane pytania i zgłaszać uwagi.

Print Friendly, PDF & Email