XIX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

W poniedziałek 7 czerwca odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie Komitetu spotkali się w nowej siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1dzięki czemu mogli zapoznać się z zadaniami COP-u oraz obejrzeć wnętrza nowego lokalu.

Podczas posiedzenia Komitet pochylał się nad propozycjami zmiany w uchwale dot. udzielania dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza. Podjęto też trzy stanowiska rekomendujące Prezydentowi Kalisza podjęcie interwencji, działań naprawczych i racjonalizatorskich w obrębie obszaru rewitalizacji.

Print Friendly, PDF & Email