Ostatnie już w tym roku posiedzenie Komitetu

W czwartek 16 grudnia odbyło się XXI i zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie Komitetu spotkali się w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Babina 1.

Podczas spotkania podjęto stanowisko rekomendujące Prezydentowi Miasta Kalisza zmianę planowanych nasadzeń na ul. Kanonickiej. Członkowie Komitetu zaproponowali w miejsce czereśni ptasich zasadzenie innego gatunku drzew liściastych nieowocujących.

Przedstawiciel Prezydium Komitetu podsumował mijający rok trudnej, społecznej pracy w Komitecie dziękując wszystkim członkom za poświęcony czas, cierpliwość i zaangażowanie w sprawy naszego miasta.

Print Friendly, PDF & Email