Dotacje 2022 – realizacje

Realizowane są kolejne inwestycje przy wsparciu finansowym Miasta w ramach dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych posiadających nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza. W tym roku dotacje otrzymało 12 beneficjentów.

W ramach otrzymanych dotacji  remontowane są dachy, elewacje, docieplane budynki, dokonywana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej oraz remont podwórza. 

Wsparcie finansowe otrzymane z budżetu Kalisza umożliwia właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wykonanie koniecznych robót lub prac, które mają na celu modernizację, renowację i adaptację obiektów zabytkowych, podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków mieszkalnych, przystosowanie lokali i budynków oraz modernizację powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej a także szeroko rozumianą estetyzację przestrzeni publicznej. Są to działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta Miasta, Biuro Rewitalizacji