Konferencja „Poza metropolią – rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach”

Konferencja „Poza metropolią – rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach”, na którą zostaliśmy zaproszeni do Pleszewa, skupiała się wokół procesów rewitalizacyjnych, które zachodzącą w małych i średnich miastach. Problemy omawiali specjaliści i praktycy w tej dziedzinie. Nie do przecenianie na tego typu wydarzeniach jest zawsze wymiana doświadczeń Miast.

Wśród prelegentów na konferencji wystąpili m.in. Maciej Aulak – dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, prof. dr hab. Paweł Starosta – specjalista socjologii wsi i miasta z Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Adam Czarnecki z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk czy dr inż. Przemysław Ciesiółka – członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i wykładowca UAM w Poznaniu.

Konferencja była oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego oraz częścią Forum Rozwoju Lokalnego.