XXIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 27 września br. odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie Komitetu spotkali się w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Babina 1.

Gościem spotkania był Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, Krzysztof Gałka, który na prośbę Komitetu przedstawił kwestie związane z inwestycjami drogowymi na obszarze rewitalizacji. Poruszone zostały też problemy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmiany w polityce parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Komitetu, podczas posiedzenia poruszona została też kwestia możliwości skorygowania Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Sześć lat funkcjonowania tego gremium pozwala wyciągnąć wnioski z dotychczasowej pracy i zastanowić się nad możliwością dokonania zmian w regulaminie, które pozwolą usprawnić jego działania w kolejnej kadencji.

Print Friendly, PDF & Email