Rozpoczynamy realizację Miejscowego planu Jabłkowskiego – Podgórze

Do końca roku ogłoszony zostanie przetarg na modernizację kamienicy przy ul. Podgórze 6. W budynku powstaną lokale mieszkalne, które powiększą zasób komunalny w naszym mieście. Planowo inwestycja ma się zakończyć w drugiej połowie 2023 roku.

Modernizacja budynku będzie dofinansowana z Funduszu Dopłat, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które pokryje 85 % kosztów inwestycji. Pozyskanie finansów było możliwe dzięki wcześniej sporządzonym planom miejscowym na tym fragmencie obszaru rewitalizacji.

Inwestorem jest Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, na którego zlecenie powstał projekt i kosztorys.

Print Friendly, PDF & Email