Spacer tropami I Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby w Kaliszu, czyli odkrywanie skarbów naszego śródmieścia

Ostatni spacer w ramach Spacerowników Kaliskich odbył się śladami I Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby w Kaliszu. Powstałe podczas tego wydarzenia rzeźby odznaczają się wysokimi wartościami estetycznymi i nowoczesną formę. Istotny jest również kontekst historyczno-społeczny ich powstania oraz model współpracy Miasta z artystami.

Pomysłodawcą pierwszego Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby w Kaliszu, który odbył się w 1974 roku, był ówczesny redaktor „Ziemi Kaliskiej”, pisarz Bohdan Adamczyk. Do Kalisza zostali zaproszeni artyści z całego kraju. Nasze miasto reprezentował znany kaliski artysta rzeźbiarz, Wiesław Maria Oźmina. Spośród zaprezentowanych projektów jury wybrało osiem z nich do realizacji. Jednak w przestrzeni miasta stanęło ostatecznie tylko sześć rzeźb.

W efekcie I Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby w Kaliszu w przestrzeni śródmieścia Kalisza stanęły cztery rzeźby:

  1. Muzykanci – projekt Mariana Banasiewicza, rzeźba znajduje się w Parku Miejskim, nieopodal Szkoły Muzycznej.
  2. Spoczywająca (w słońcu) – projekt Benedykta Kaszni, rzeźba znajduje się na polanie w Parku Miejskim
  3. Tańczące Eurydyki greckie – projekt Augusta Dyrdy, rzeźba znajduje się w Paku Miejskim tuż przed budynkiem wzniesionym dla Związku Rzemieślników Cechowych.
  4. Kształt – projekt Mariana Banasiewicz, ta najbardziej abstrakcyjna z sześciu wybranych przez jury rzeźb znajduje się przed budynkiem NOT-u, u zbiegu ulic: Ułańskiej, K. Pułaskiego i Czaszkowskiej.

Dwie pozostałe poplenerowe rzeźby znalazły swoje miejsce na nowych kaliskich osiedlach:

5. Ikar – projekt Józefa Petruka, rzeźba znajduje się w okolicach galerii Amber, u zbiegu ulic: Górnośląskiej i Dworcowej.

6. Ptaki – projekt Jerzego Sobocińskiego, rzeźba znajduje się przy ul. Podmiejskiej w okolicach ronda Westerplatte.

Założeniem kaliskiego I Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby było z jednej strony podniesienie estetyki miasta, ale z drugiej strony chodziło o modelową współpracę między artystami i lokalnym przemysłem. Formy rzeźb wykonane były m.in. przez Matalplast.

Spacer poprowadziła Natalia Czarcińska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w zakresie sztuk plastycznych. W 2020 r. obroniła pracę doktorską pt. „Rama i an(t)yrama obrazu”. Autorka wystaw i projektów artystycznych, w tym warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców.

„Spacerowniki kaliskie” realizowane były przez Stowarzyszenie Multi.Art. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Miasta Kalisz.

Tekst powstał na podstawie opowieści Natalii Czarcińskiej.

Zdjęcia: Biuro Rewitalizacji (zdjęcie 1,2,3) Ewa Kabzińska / Akuratne Studio (zdjęcie 4)

Print Friendly, PDF & Email