Dotacje 2023 – pomoc dla wnioskodawców

Do 31 października 2022 roku trwa nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Na dotacje zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie Miasta Kalisza milion złotych. Szczegóły na stronie rewitalizacjakalisz.pl.

Przypominamy, że wnioskodawcy mogą zasięgnąć informacji oraz uzyskać pomoc w złożeniu wniosku w Biurze Rewitalizacji, w godzinach urzędowania tj. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 – ratusz, pok. nr 11, bądź pod nr tel. 62 765 43 68.

Uruchomione zostaną też dyżury pracowników Biura Rewitalizacji w dniach 26, 27 oraz 31 października w godzinach 15:30 – 18:30.

Print Friendly, PDF & Email