Zakończyliśmy nabór wniosków na dotacje w 2023 roku

Zakończył się nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przewidzianym terminie do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęły 23 wnioski od właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru rewitalizacji.

Łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosi 2.205.375,00 zł, a całkowity koszt realizacji planowanych robót lub prac to 5.875.443,91 zł. Kwota zarezerwowana w budżecie Miasta na przedmiotowe dotacje wynosi 1.000.000,00 zł.

W zakresach planowanych działań znalazły się w głównie remonty dachów, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacje, remonty klatek schodowych, ale także modernizacje podwórek, balkonów, bram i piwnic. Wielu wnioskodawców kontynuuje modernizację swoich nieruchomości i złożyło wniosek o miejskie dotacje po raz kolejny.