Ostatnie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w obecnej kadencji

W czwartek 24 listopada odbyło się ostatnie już posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza pierwszej kadencji. Zgodnie z Regulaminem Komitetu jego kadencja trwa 6 lat i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia. Obecna rozpoczęła się 20 stycznia 2017r. W tym czasie w pracach Komitetu uczestniczyło ogółem 27 osób.

Podczas spotkania przewodnicząca, pani Izabela Rącka posumowała 6 lat prac Komitetu. Czasu, który został poświęcony pracy społecznej dla dobra naszego miasta. Członkowie Komitetu od początku brali udział w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji w naszym mieście. Uczestniczyli w pracach przy tworzeniu i zmianach najważniejszych dokumentów rewitalizacyjnych: Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwały o Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Wnieśli wiele pomysłów dla usprawnienia działań naszego miasta. Doradzali, komentowali, opiniowali, a często też interweniowali w ważnych sprawach wpływając znacząco na ich ostateczne zakończenie. Za ich wkład w proces rewitalizacji w naszym mieście jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Z podsumowaniem 6 lat kadencji pierwszego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza można się zapoznać w prezentacji.

Print Friendly, PDF & Email