Wybraliśmy nowych członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

W dniach 9 i 10 stycznia 2023 roku odbyły się wybory członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza na nową kadencję. Swoją chęć do włączenia się w struktury gremium zgłosiło 43 kandydatów. W trakcie wyborów wyłoniono 17 nowych członków. Pozostałe 4 osoby, które uzupełnią skład Komitetu to przedstawiciele Rady Miasta Kalisza oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza lub innych jednostek organizacyjnych Miasta wskazane przez Prezydenta Miasta Kalisza. Komitet przez najbliższe 6 lat będzie wspierać Miasto w prowadzeniu trudnego procesu, jakim jest rewitalizacja.

Lista nowych członków Komitetu będzie przekazana do publicznej wiadomości zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza. Pierwsze posiedzenie nowego składu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza planowane jest pod koniec stycznia 2023 roku.

Print Friendly, PDF & Email