Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Zadania, na które można uzyskać wsparcie:

– rozwój ekonomii społecznej,

– wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,

– reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,

– nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,

– realizacja usług społecznych.

Wsparcie dotyczyć będzie w szczególności:

Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Nabór trwa do 16 lutego 2023 roku.

Szczegóły w OGŁOSZENIU