Przedstawili pierwsze stanowiska

Członkowie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza podczas II posiedzenia, które odbyło się 23 marca 2017 r., uchwalili cztery stanowiska, które właśnie przekazali Prezydentowi Miasta Kalisza.

Rekomendacje Komitetu dotyczyły:

1) organizowania prestiżowych ogólnopolskich konkursów albo przetargów z uwzględnieniem, oprócz ceny, kryterium jakościowego – w szczególności w przypadku postępowań mających na celu projektowanie i kreację przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji,

2) stosowanie w regulaminach konkursów takich zapisów, które pozwolą na podjęcie negocjacji z innym uczestnikiem, w przypadku niepowodzenia negocjacji ze zwycięzcą; oraz zapisów, które precyzyjnie określałyby kwestie związane z autorskimi prawami majątkowymi oraz wykonywaniem prawa zależnego,

3) wprowadzenie do zakresu zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UM w Kaliszu działań, mających na celu poprawę jakości powietrza w Kaliszu,

4) zrealizowanie muralu na ścianie szczytowej budynku, znajdującego się na ul. Ciasnej 12.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowisk, jak również z protokołem z tego spotkania.

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 3

Stanowisko nr 4

Protokół z II posiedzenia

 

Print Friendly, PDF & Email